بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Tuesday, June 26, 2007

ســرخ جامگان: بابک


دریچه ای بر باغ ِ بسیار درخت
Babak Khoramdin_Mirfetros_Almaجنبش سرخ جامگان (بابک خرّمدین)

(بر اساس تحقیقات دکتر علی میرفطروس)

برنامه ای از تلویزیون AFN (تصویر ایران)
تهیّه و اجراء: خانم آلما

شنبه 30 ژوئن = 9 تیرماه (زادروزِ بابک خرّمدین)
ساعت: 11 صبح به وقت لوس آنجلس
9 و 30 دقيقــه شب به وقت ایران
8 شب به وقت اروپای غربی
2 نيمروز به وقت شرق آمريکا و کانادا
این برنامه از طریق شبکــهء جهانی اینترنت نیز قابل دریافت است.

afnl.com


Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home