بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Monday, February 05, 2007

زنــدگی و بـاورهـای حــلاّج


دریـچــه ای بر باغِ بسیار درخت

زندگی و عقاید حسین بن منصور حــلاّج

Hallaj


تهیــّه و اجراء:
.:: آلـمـا ::.

برنامه ای از تلویزیون AFN [+](تصویر ایران)
این برنامــهء ارزشمند و ماندگار را می توانید در شبکهء جهانی اینترنت به نشانی زیر ببینید، لطفاً کلیک فرمائید:

[+]زندگی و عقاید حسین بن منصور حــلاّج0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home