بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Wednesday, January 31, 2007

حــلاج


دریچـه ای بر باغِ بسیار درخت


زندگی و عقاید حسین بن منصور حلاّج
برنامه ای از تلویزیون AFN ([+]تصویر ایران)
تهیّــه و اجراء: خانم آلـما
شنبه: 14 بهمن ماه 1385 = سوم فوریه 2007
ساعت: 11 صبح به وقت لوس آنجلس = 8 شب به وقت اروپا = 10ونيـم شب به وقت ایران = 2 نيمـروز به وقت شرق آمريکا و کانـادا
بازپخش: شنبه 9 شب به وقت لوس آنجلس
این برنامه از طریق شبکهء جهانی اینترنت نیز قابل دریافت است:
http://afnl.com/farsi

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home