بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Wednesday, December 13, 2006

الجمهوریه العربیه الایرانیه


جـمهوری خون و تازیانه و عزابشنـويــد[+]«الجمهوریه العربیه الایرانیه»

چرا روزگار ما چنین دژم گشته است؟! چرا ما دچار این همه تیره روزگاری گشته ایم؟!. چرا نمی توانیم بندهای فــرومایگی را از دست و پای خود بگشاییم و خود را از این روزگار بد هنجار برهانیم؟!
چرا نمی توانیم بپا خیزیم و میهن خود را از دست تبهکاری های این تازی پرستان ایران ستیز رهایی بخشیم؟!
چرا خو کرده ایم که همواره گناه ناتوانی ها و بزهکاری ها و فــرومایگی های خود را بگردن این و آن بیندازیم؟Homer Abramianدوستان گرامی درود بر شما
گزارشی که چند روز گذشته از سوی خبرنگار « بازتاب ورزشی » در پیوند با بازی های آسیایی دوحه پخش گردید یکبار دیگر آزادگان ایرانی را به سختی تکان داد.
در این گزارش آمده است: « در مراسم اهدای مدال های وزن 105+ وزنه برداری بازی های آسیایی دوحه، گوینده زن عرب، از جملهء «الجمهوریه العربیه الایرانیه» به جای «جمهوری اسلامی ایران» برای معرفـی کشورمان استفـاده کرده است.
خبرنگار « بازتاب ورزشی » که دلش سرشار از مهر ایران است، کار این گوینده عرب را یک« حرکت غیر دیپلماتیک!!!» و « توهین آمیز!!!» نامیده و می افـزاید:
« این در شرایطی است که به دلایل نا مشخصی!!!؟؟؟ از ابتدای بازی های آسیایی دوحه تا بحال مقامات سیاسی و ورزشی کشورمان؟؟؟!!! در مورد اینگونه رخدادها سکوت اختیار کرده اند و حتی در این مورد که حدود 60 ساعت از آن می گذرد، حتی یک اعتراض خشک و خالی هم به قطری ها نکرده اند؟؟؟!!!».
دیشب با خواندن این خبر یکبار دیگر خواب از چشمانم گریخت و تا بامداد مانند مارگزیده ها به خود پیچیدم، ولی راستش را بخواهید پریشانی من نه از آن بود که چرا گوینده ی زن عرب (جمهوری اسلامی ایران) را « بدرستی!!!» «الجمهوریه العربیه الایرانیه» نامیده است، چون اگر جز این می کرد از دید من سزاوار خرده گیری بود.
نا آرامی من از این بود که:
چرا روزگار ما چنین دژم گشته است ؟؟؟ چرا ما دچار این همه تیره روزگاری گشته ایم؟؟؟. چرا نمی توانیم بندهای فــرومایگی را از دست و پای خود بگشاییم و خود را از این روزگار بد هنجار برهانیم؟!
چرا نمی توانیم بپا خیزیم و میهن خود را از دست تبهکاری های این تازی پرستان ایران ستیز رهایی بخشیم؟!
چرا خو کرده ایم که همواره گناه ناتوانی ها و بزهکاری ها و فــرومایگی های خود را بگردن این و آن بیندازیم؟؟؟
چرا آن نازنین بانوی عرب را که در بازیهای آسیایی دوحه با گفتن یک سخن درست انگشت به زخم ما فـرو کرده است سزاوار سرزنش می دانیم ؟؟
چرا گزارشگر « بازتاب ورزشی » که پیدا است خروش خیزابه های مهر به ایران دریای دلش را پر آشوب کرده اند، بر( مقامات سیاسی و ورزشی جهموری اسلامی ) خرده گرفـته است که چرا « در مورد اینگونه اتـفاقـات سکوت اختیار کرده اند و حتی در این مورد که حدود 60 ساعت از آن می گذرد، حتی یک اعتراض خشک و خالی هم به قطری ها نکرده اند؟! ».
براستی این مقامات سیاسی و ورزشی جمهوری خون و تازیانه و عزا چه اعتراضی دارند که به قطری ها بکنند؟!اعتراض بکنند که چه بگویند؟ بگویند که ما عرب نیستیم ؟؟؟
بگویند که ما فـرزندان کوروش و داریوشیم ؟؟؟
بگویند که ما فـرزندان فـردوسی و بابکیم ؟؟؟
بگویند که ما فـرزندان خالد ابن ولید و سعد ابی وقـاص و حجاح ابن یوسف و یزید ابن مهلب نیستیم؟
بگویند که نام های ما سکینه و رقیه و فـاطمه و معصومه و غلامعلی و غلامعباس و غلام محمد و عبدالله و تقی و نقی و جواد و مرتضی نیست؟؟؟
بگویند که نام های ما کوروش و داریوش و هوشنگ و فـریدون و بابک و آناهیتا و رودابه و گـُرد آفـرید و تهمینه است ؟؟؟
براستی اعتراض بکنند که چه بگویند ؟؟؟
پروانه بدهید که من از پایگاه یک سربازمیهن اهورایی، از این هم میهن گرامی بپرسم که شما دوست داشتید که آن بانوی گوینده ، حکومت فـرمانروای بر ایران را چه بنامد؟؟؟
آیا از دید شما جمهوری اسلامی با جمهوری عربی این همان نیستند؟؟؟
آیا دوست داشتید که آنرا « جمهوری ایران!!!» بنامد ؟؟؟
آیا از دید شما این « جمهوری آلوده به ننگ » برآمده از خواست و اراده ی ملت ایران است که دوست دارید جهانیان آن را« ایرانی » بدانند و بنامند؟؟؟
آیا کردو کار ننگین این « زشتخو اهرمن چهرگان » کاری به کار ایران و ملت ایران و فـرهنگ ایران دارد؟؟
آیا این فـرهنگ ایران است که حکم به سنگسار می دهد؟؟؟
آیا این (دولت) و (ملت) و (فـرهنگ) ایران است که دست و پا می برد و چشم ها را از چشم خانه بیرون می کشد، سرها را ببالای دار می فـرستد، و زندانیان سیاسی را شباهنگام به رگبار گلوله می بندد؟؟؟
آیا این « جمهوری ایرانی » است که بجای سپاه دانش و سپاه بهداشت که شادزیـوی و سربلندی را در گسترهء خاک ایران را می بردند « سپاه استشهادیون» براه می اندازد تا نغمه ی شادمانی را از روی زمین براندازند؟؟؟
آیا این جمهوری ایرانی است که دانشگاه ها را به گورستان دگرگون می کند؟؟؟
آیا این حکومت که ننگین ترین حکومت در تاریخ جهان است کاری به ایران و فـرهنگ ایران دارد؟؟؟
شما در گزارش خود نوشته اید: به دلایل نا مشخصی!؟ از ابتدای بازی های آسیایی دوحه تا بحال مقامات سیاسی و ورزشی کشورمان؟!در مورد اینگونه رخدادها سکوت اختیار کرده اند؟؟؟
آیا براستی شما که خبرنگار هم هستید، پس از بیست و هشت سال هنوز هم ( دلایل مشخصی!!!) برای تبه کاریهای این اهرمن زادگان عرب تبارو بهره برداری های بیگانگان و بویژه کشورهای پیرامون خلیج پارس نمی شناسید؟ براستی که جل الخالق!!!
انگاری که زورتان تنها به ما می رسد که اندک خواب و آرامش شباهنگام را هم از ما بگیرید و نگزارید اندکی چشمان ما بیاسایند، بیدار شوید برادر!و این دلایل مشخص!!! را که از خورشید هم مشخص ترند بنگرید و بیش از این خود را به خواب نزنید و با تارو پود ما بازی نکنید.
شما خبرنگار میهن پرست ولی ناآگاه، کار آن بانوی گوینده را یک « حرکت غیر دیپلماتیک!!!» و « توهین آمیز!!!» نامیده اید؟!
آیا در سرزمین بلازدهء ایران که بیست و هشت سال است که از اهریمنی رایات این تازی پرستان رنج می برد ، شماچیزی بنام « دیپلومــاسی » سراغ دارید که کار درست آن بانو را غیر دیپلماتیک!!! نامیده اید؟؟؟
این بانو به چه کسی توهین کرده است ؟؟؟
اگر به رییس جمهوری کشوری که چپیه ی فلستینی را ازهر نشان دیگر ایرانی برتر می شمارد بگویند «عرب» و جمهوری زیر فـرمانش را «الجمهوریه العربیه الایرانیه» بنامند، آیا به جمهوریش توهین کرده اند؟؟؟
بیدار شوید برادر!، این توهین را آن بانو به شما نکرد، این توهین زمانی به شما کرده شد که خمینی پایش را ازپلکان هواپیمای ايرفـرانس بر خاک میهن شما گذاشت.
این توهین زمانی به شما کرده شد که خمینی مادران و زنان و همسران و دختران و خواهران شما را که پوشش اسلامی(عربی)بتن نمی کردند روسپی نامید و درآن (سنگستان شوم)آب ازآب تکان نخورد!!!.
توهین زمانی به شما کرده شد که گجستکی بنام آیت الله مطهری، هشت سال پیش از آن رخداد شوم، پدران ارجمند شما را که در گرامیداشت آیین های نوروزی می کوشیدند، « خر» نامید و جوانمردی از تبار مردان شاهنامه بپا نخاست تا یک سیلی جانان در گوش آن افعی زادهءاهرمن خو بزند و بگوید : مردک خر خودت هستی و همه ی ایل و تبارت!؟
توهین را کسانی به شما می کنند که مادران و همسران و خواهران ودختران شما را پروانهء درآمدن به میدان های ورزشی نمی دهند و شما خبرنگارانی که رخدادهای ورزشی را « بازتاب » می دهید آنچنان بیشرمانه از کنار این بزرگترین توهین، و شرم آورترین « رخداد ورزشی » رد می شوید که انگار نه انگار که به شما و زنان و خواهران و همسرانتان توهین شده است.
اگر ما مردان ایرانی به اندازه ی یک جو غیرت می داشتیم، میدانهای ورزشی را تا روزی که بروی زنانمان گشوده نشده باشند ( ناپاک می شمردیم ) و پا به اینگونه میدانهای شرم آور نمی گذاشتیم، تا آن اهرمن زادگان تازی پرست بدانند که والامندی ایرانی را نمی توان اینگونه ببازی گرفت و زن ایرانی را اینگونه خوار و زبون شمرد.
براستی چه کسی بما ما توهین می کند؟آن زن گوینده ی عرب ، یا ما مردان نامرد ایرانی ؟؟؟
بشود که این ویرانهء عرب سرا یکبار دیگر ایران شود.
بشود که مادران ایرانی یکبار دیگر کوروش و داریوش وتهمینه و گردآفـرید بزایند.
میهنی و مبارزات ملی بگزاریم. بشود که ما مردان ایرانی روزی فـروزه های مردانگی را بازیابیم و مردانه پا بمیدان جنبش های
بشود که ما ایرانیان گناه فــرومایگی های خود را بگردن دیگران نیندازیم و بار خویشکاری های خود را بشناسیم و بردوش خود کشیم.
بشود که ما ایرانیان آگاهانه به بنیادهای فــرهنگی خود برگردیم و بجای زیرو زبر کردن زباله های دیگران برای پیدا کردن ساندویج های نیم خورده شان، بر سفرهء پر رنگ فـرهنگ ایران بنشینیم و جان های خسته مان را توانی دوباره ببخشیم. ایدون باد و ایدون تر باد.

پاینده ایران –[+]هومر آبرامیان
From: Homer
10-Dec-06 12:01 AM
Jemhoori-e Arabi-e Iran

4 Comments:

Anonymous m.sohrabi said...

به نظر من ، هرگونه بند کردن ِ بیش از حد به عرب ، به معنای ِ به فراموشی سپردن ِ اسلام است قدّس سرّه !

December 13, 2006  
Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

December 17, 2006  
Blogger skittles said...

This comment has been removed by a blog administrator.

December 19, 2006  
Blogger lyle said...

This comment has been removed by a blog administrator.

December 20, 2006  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home