بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Monday, July 20, 2009

شـال سبــز و مانـدگاری رژيـم

سـگ سبــز بـرادر شغـالــه

بـابک خنــدانــی[+]


برای پاره کردن زنجيـر بردگی، نهـاد بردگی را بايـد برچيــد.
نمی توان انديشـه –ی ستمگــر را پـذيـرفت و گمـان کرد می شـود با او جنگيـد.
با او همباور بود و بر او پيروز گشت.
چون او رفتار کرد و سر افراز شــد.“…از هواداران موسوی، هیچکدام به دنبال رهائی ایران از چنگال حکومت اسلامی نیستند. می گوئیم «مرگ بر جمهوری اسلامی»، می گویند «حق نداری این را بگوئی!». می گوئیم «مرگ بر روحانیت»، می گویند «خفه شو!». پرچم شیر و خورشید تکان می دهیم، به سویمان می تازند تا کتکمان بزنند. سیصد دیکتاتور سرکوبگر همصدا فریاد می زنند «مرگ بر دیکتاتور» وُ بی گمان در دل می گویند «زنده باد حاج آقا» وُ یک آرزو دارند آن هم پایداری حکومت ارباب وُ رعیتی که در آن، گروهی کوچک وُ بی مایه، بر انبوهی شایسته ولی افسرده وُ شکست خورده حکومتی پر ستم داشته باشند…“

برای پاره کردن زنجيـر بردگی، نهـاد بردگی را برچينيـم.
نمی توان انديشـه –ی ستمگــر را پـذيـرفت و گمـان کرد می شـود با او جنگيـد.
با او همباور بود و بر او پيروز گشت.
چون او رفتار کرد و سر افراز شــد.
برای قربانی نشدن به دست سودجويان، خط بطلان بر حکومت اسلامی بايد کشيـد.

آنکـه می گويـد «اللهُ اکبــر» تنهـا بـه بردگی شما دوام می بخشــد! خود را از اين دام رهـا سازيـد و آزاده باشيــد.
برای نابودی بيداد برخواسته ايد، پس بیــدادگـر را بزنيـد.
اما بيـدادگر را نخواهيد توانست زدن اگر به جنگ پشتيبانان آنان نرويــد. اينهــا، در هر کوشه ای در کميـن نشستـه اند تا با دروغ های چرب و نرمشان، شما را در دام اهريمن بکشاننـــد. اشک تمساح آنهــا را باور مداشته باشيد و جز به ندای درونتان، به کسی گوش مدهيــد.
ادامــــه جستـار «بابک خنــدانـی»[+]

* * * * *

چه باید کرد؟ چه نباید کرد؟


اعتصاب غذای گروهی از روشنفکران ایران در برابر مقر سازمان ملل متحد، یکی، فقط یکی، از مصادیق عمل جمعی مسالمت آمیز است. همین که گروهی از روشنفکران با شکستن دیوارهای بتونی مذهبی- غیرمذهبی، لیبرال- مارکسیست، و غیره، بتواند در یک اقدام جمعی مشترک مشارکت کنند، یک گام به پیش است. البته این اقدام، فقط و فقط،، معطوف به: "اعتراض به سرکوب سیستماتیک" و "درخواست آزادی زندانیان سیاسی - عقیدتی [اصلاح طلب های حکومتی - خجالتی]" است.
هیچ پرچم و بیرقی بالا نخواهد رفت، هیچ شعاری که به معنای تائید یا نفی گروهی خاص باشد، سر داده نخواهد شد.
شرکت کنندگان در این عمل جمعی، در این خصوص که گامی عملی در اعتراض به بازداشت های سرکوبگرانه ی اخیر بردارند، توافق دارند. در این خصوص هم که کلیه ی زندانیان سیاسی- عقیدتی [اصلاح طلب های حکومتی - خجالتی] باید آزاد شوند، اجماع دارند. مشارکت در این عمل جمعی، به روی همگان گشوده است. عملی که می خواهد "مسأله ی ایران" را در حوزه ی عمومی نگاه دارد.
۲۰ تیرماه ۱٣٨٨ - اکبر گنجی[+]
سعيــد حجـاريـان، نمـاد زندانيـان سيـاسی


متن کامل فرمان، چه باید کرد؟ چه نباید کرد؟ «پاسدار، بازجوی امنيتی "اکبــر گنجــی"»[+]

* * * * *

دیدار موسوی با خانواده ی زندانیان اصلاح طلب

اخبار روز - دوشنبه ۲۹ تير ۱٣٨٨ - ۲۰ ژوئيه ۲۰۰۹
میر حسین موسوی صبح روز دوشنبه به مناسب عید مبعث در جمع خانواده زندانیان سیاسی اصلاح طلب، بسیاری از این زندانیان چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند که سال ها برای این کشور و این نظام زحمت کشیده‌اند.


Labels:

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

dorood bar shoma geramiyan.
Akbar Ganji yek onsor foroomaye va angali mosalman ast ba pishineii sarshar az jenayat o khebasat va shekanjeh zendaniyan faravan az aghaz nang bahman mah 57 tazi va sepas dar torkiye be lo dadan iranian panahjoo mashghool bod hamrah manouchehr Mottaki tabahkar .
chenin mojoodate haghir o aloodeh jaii dar miyan iranian rastin nadarad va bayad dar farday rahaaii mihan mohakemeh va mojazat shavad
Agar be matn neveshteh in zedde bashar deghat konid dar hich jaye aan nami az jomhouri eslami nangin nabordeh va regim eshghalgar va sarkobgar eslami ra nezam Soltani khandeh . sharm o nang hameh jahan bar chenin mojoodate fased mosalman .

ba mehr
Farhad

August 04, 2009  

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home