بـی پـايـان

مسلمانانِ ايران، نام و ننگ را نمی‌ شناسند و از حاکميت ِ دشمنانِ ايران هم شرمسار نمی شوند. مسلمان ِ ايرانی، در ولايت فقيه، موالی است و ايران ستيزان مولای او هستند

Wednesday, July 05, 2006

نـقــد کتاب بشارت


«اهورامزدا»، «یهوه»، «پدرآسمانی»، «الله» همچنین«اهریمن»، «ابلیس» و «شیطان» بخشی از مخلوقات فرهنگی و دل مشغولی های فکری بشر می باشند، و هیچیک واقعیت عینی ندارند. نیازها آنها را آفریده و همین نیازها هم از میانشان خواهند برد.بشارت در نگاه من
شورندگانی که توانسته اند از سقوط خود در پرتگاه«شوریدگی» و«شیدایی» در امان بمانند، هر یک به شیوه ای دست به کار شده و به «روند» پیکار با عوامیگری دین پا به نبرد علیه دروغهای درشت مذهبی پیوسته اند.
آقای هوشنگ معین زاده[+]، نویسندهً کتاب«بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد» یکی از آن میان است.. انسانی که با امید فراوان و کوششی سخت توانفرسا، ضرورت الله زدایی را از برابر چشم اندازی که به خدا ختم می گردد، به روشنی دریافته و برای اثبات لزوم به اجرا در آمدن آن کمر همت بر بسته و جنبیده اند.

شهریار شیرازی نویسندهً کتاب «پیامبران خرد در پیکار با تاریکی هزاره ها»
نقـدی بر کتاب «بشارت، خدا به زادگاهش باز می گردد» به قلم " هوشنگ معين زاده " نوشته است که خواندنی است.
متن کامل نقــد[+]


0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home